รายงานการประชุม

กิจกรรมนิติ 12 มธ. สมัยที่ 18 ประจำปี 2542 (30ปี)

         คุณสุขสันต์  จิรจริยาเวช เคยเป็นประธานรุ่นรุ่นปฐมฤกษ์ได้เข้าอาสามาเป็นประธานรุ่นสมัยที่ 18 เป็นนิติ 12 มธ.ครบรอบ 30 ปีอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้เฉพาะข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับคือรายงานการประชุม จำนวน 12 ครั้ง ก็บ่งบอกถึงเบื้องหลังความสำเร็จเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยการรวมพลังของเพื่อนในรุ่นทั้งที่เคยเป็นประธานรุ่น และต่อมาเคยเป็นประธานรุ่นตัวแทนห้อง เพื่อนๆ ที่ทั้งเคยสร้างสีสรรและเข้าร่วมการประชุม  เนื้อหาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับกิจกรรมในสมัยต่อๆ มาหลายด้าน

          ข้อมูลเบื้องต้นนี้จะลงให้เพื่อน ๆ ได้กรุณาตั้งใจอ่านผมจะพยายามหารูปภาพและข้อมูลอื่นๆ มาประกอบภายหลัง เพื่อให้กิจกรรมสมัยที่ 18 ของคุณสุขสันต์ จิรจริยาเวช ประธานรุ่นฯ ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

                                                
พิธินัย  ไชยแสงสุขกุล (ฉั่ว) A5
บรรณาธิการ
21 พฤษภาคม 2556