กิจกรรมนิติ 12 มธ. สมัยที่ 30 ปี 2554
พิธินัย ไชยแสงสุขกุล A5
บรรณาธิการ

          คุณชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ประธานรุ่น เริ่มรับงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ภายในปี 2554 มีอุบัติเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี ทำให้งานสังสรรค์ประจำปีและการเลือกประธานรุ่นคนใหม่ซึ่งได้กำหนดวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ สโมสรกองทัพบกมีอันต้องเลื่อนไปเป็นวันที่ 28 มกราคม 2555 และจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 คุณชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์  ประธานรุ่นครบกำหนดตำแหน่งส่งไม้ต่อให้ประธานรุ่นคนใหม่อย่างเป็นทางการต่อไป

               
          ภายในสมัยที่ 30 ประจำปี 2554 ประธานรุ่นคุณชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์มีการเคลื่อนไหวภายในรุ่นหลายประการ แบ่งเป็นหัวข้อและเรียบลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ดังนี้ คือ
           1. คณะกรรมการชมรมนิติ 12 มธ.
           2. สมาชิกชมรมนิติ 12 มธ.
           3. คณะนิติศาสตร์ มธ.และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สมาชิกชมรมนิติ 12 มธ. ประกอบด้วย หัวข้อ

 •     2.1 แสดงความยินดี , ขอบคุณ , เสียใจ , เพื่อนถึงแก่กรรม ,วันเกิด , ข่าวสารจากเพื่อนอเมริกา

      2.2  คุณพ่อ คุณแม่  พ่อตาของเพื่อนถึงแก่กรรม
      2.3  โครงการเพื่อนค้นเพื่อน และโครงการแสนภูมิใจ

      2.4  ท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ
      2.5  งานเลี้ยง  พลุไฟ  ทิวทัศน์และการแสดง

       2.6  บทความและอื่น  ๆ