นายสุขสันต์  จิรจริยาเวช
ชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์
ประธานชมรมฯ สมัยที่ 18
ประธานชมรมฯ สมัยที่ 30
สุขสันต์ จิรจริยาเวช @1,18 - นิติ มธ.12

 โครงการแสนภูมิใจ
ผลงานภาพถ่าย
คลิปวีดีโอเยี่ยมบ้าน...สวนหนังสือ
นิติต่างแดนคนใหม่ ก็หัวใจหนึ่งเดียว
ฉั่วปีนเขาภูสอยดาว
คุณเข้ามาเยี่ยมคนที่
www.niti12tu.comwww.niti12tu.comwww.niti12tu.comwww.niti12tu.comwww.niti12tu.com
กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน
Copyright 2012 by ชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2512  
www.niti12tu.com :: E-Mail : niti12tu.com@gmail.com